HYBRIDVARMEPUMPER

Specialister i grøn energi

HYBRIDVARMEPUMPER – SPAR OVER 75 % PÅ DIT GAS ELLER OLIEFORBRUG

Hvad er en Hybridvarmepumpe?

En hybridvarmepumpe, er en luft-til-vand-varmepumpe, som kan kobles på dit eksisterende anlæg, værende en gaskedel, oliekedel eller et fjernvarmeanlæg.

Hybridvarmepumper omdanner varmeenergien i udeluften til rumvarme og varmt brugsvand. Hybridvarmepumpen er forbundet med centralvarmesystemet i din bolig, der sørger for at forsyne dig med varme i radiatorerne og varmt vand i hanerne via varmtvandsbeholderen. Luft-til-vand hybridvarmepumpen er el-drevet og leverer 3,5-5 gange så meget varmeenergi, som den anvender i elektricitet. Det gør den til en økonomisk og bæredygtig tilføjelse til dit nuværende anlæg.

Med en hybridvarmepumpe kan du opnå store besparelser på fossile brændstoffer og udledning af CO2. Du er derfor med til at puste liv i en grøn omstilling ved tilføjelse af en hybridvarmepumpe til din husstand. Naturen stiller en masse gratis energi til rådighed, som kan udnyttes optimalt i varmepumper. Luften leverer op til 75 % af energien som er nødvendig for varmtvandsproduktionen og opvarmningen af din bolig. Dette betyder at miljøet tilgodeses ved hjælp af varmepumpeteknologien. Når der tilsluttes en hybridvarmepumpe til et eksisterende anlæg så opnås der automatisk længere levetid på enten gaskedlen, oliekedlen eller fjernvarmeanlægget. Dette er en besparelse i sig selv. Hybridvarmepumper fås fra Bosch, Gastech eller Vaillant.

I Energihuset sidder førende energispecialister, med stor faglig og teknisk viden om hybridvarmepumper, klar til at vejlede og rådgive i alt fra dimensionering til installering.
Du kan få rådgivning når det passer dig – vi har åbent i weekenden.

FORSKELLE PÅ EN KLASSISK VARMEPUMPE OG EN HYBRIDVARMEPUMPE

1) EN HYBRIDVARMEPUMMPE FUNGERER SOM ET ADD-ON SYSTEM.
En ”klassisk” varmepumpe kan ikke tilsluttes eksisterende varmeanlæg. Derved er ydelsen udelukkende bestemt af varmepumpens max. ydelsen f.eks. 13 kW. Når ude temperaturen kommer i nærheden eller under 0°C. er det derfor el-staven i varmepumpen der yder den nødvendige energi til anlægget.

En ”hybrid” varmepumpe er beregnet for tilslutning til det eksisterende varmeanlæg, olie- gas- eller fjernvarme. Men her er ydelsen bestemt af den eksisterende olie-, gas-, eller fjernvarme og dennes max ydelse f.eks. 25 kW. Det eksisterende varmeanlæg anvendes som ”back up” når ude temperaturen kommer i nærheden eller under 0°C. eller til varmtvandsproduktion. Denne teknik gør at moduleringsområdet kan tilpasse sig til ethvert varmeanlæg med mindst muligt energitab og samtidig levere 25 kW når komfortbehovet kræver det.

2) FLERE MULIGHEDER
Med en ”klassisk” varmepumpe fravælger man muligheden for at benytte og udnytte de muligheder der knytter sig til en ”hybrid” varmepumpe. Den ”klassiske” varmepumpe erstatter det gamle varmeanlæg 100% uden mulighed for helt eller delvist at anvende den eksisterende varmeforsyning.

Med en add-on ”hybrid” varmepumpe, bevares det eksisterende varmeanlæg, der sammenkobles med ”hybrid” varmepumpen. En ”hybrid” varmepumpe betegnes også som en add-on varmepumpe. Dette betyder at denne varmepumpetype kan monteres på alle typer af eksisterende anlæg, olie-, gas-, eller fjernvarme, uanset alder og brand.

3) SPARER CO2
En ”klassisk” varmepumpe sparer den samme mængde CO2 og har samme nyttevirkning som en ”hybrid” varmepumpe, men forbruger større mængde el ved ude temperaturer i nærheden eller under 0°C. Når el-staven benyttes, stiger elforbruget markant.

4) KORREKT INFORMATION OG STATISTIK
Nogle konkurrenter angiver nyttevirkningerne i deres varmepumper i den såkaldte COP-værdi (Coefficient Of Performance) hvilket ikke er en korrekt forbruger oplysning, men udelukkende et laboratorie resultat udført under bestemte betingelser uden hensyntagen til anlægs- type- opbygning eller temperatursvingninger.

Andre, herunder MHG, angiver nyttevirkningen i SCOP-værdi (Seasonal Coefficient Of Performance) der giver et langt mere korrekt billede af varmepumpens nyttevirkning gennem en sæsonbetonet variation. En SCOP-værdi på 3,9 betyder f.eks., at varmepumpen i gennemsnit leverer 3,9 gange så meget energi som den elektriske energi, den modtager.

5) EKSISTERENDE ANLÆG SOM BACKUP
Med en ”hybrid” varmepumpe, udnyttes muligheden for at beholde det eksisterende anlæg som ”back up”, derved vil levetiden på gas- olie eller fjernvarme delen blive forlænget. Dette begrundet i, at varmeanlægget kun benyttes mellem 10-20 % i forhold til drifts tiden før varmeanlægget blev monteret med en ”hybrid” varmepumpe. Denne mulighed eksisterer ikke ved anvendelse af ”klassisk” varmepumpen løsning.

6) SIKKERHED MOD OVERFORBRUG
Ved fejl på en ”klassisk” varmepumpe vil denne automatisk starte energitilføjelsen op gennem den monterede el-stav. Samtidig vil der, i de fleste varmepumper, blive givet et fejlsignal fra den stoppede varmepumpe, men der eksisterer en risiko for, at varmepumpen kan fortsætte i længere tid uden at fejlen bliver opdaget. Hvis dette sker, kan elregningen stige dramatisk.

Ved fejl på en ”hybrid” varmepumpe, vil denne automatisk stoppe og ikke starte det eksisterende varmeanlæg op, uden at der fortages en mekanisk kontaktændring. Derved er der indbygget en sikkerhed for, at anlægget ikke forbruger unødigt strøm uden at forbrugeren er oplyst om situationen.

7) ØKONOMISK FORDEL
En ”klassisk” varmepumpe anvender el-stav ved ude temperaturer i nærheden af eller under 0°C. Prisen på 1 kWh produceret på el er omkring dobbelt så høj som hvis den samme enhed, 1kWh, blev produceret på gas- olie- eller fjernvarme.

En ”hybrid” varmepumpe anvender ikke el-stav, men gas- olie- eller fjernvarme ved ude temperaturer i nærheden eller under 0°C. Dette er en økonomisk fordel for ”hybrid” varmepumpen.

8) VÆGHÆNGT OG PLACERINGSVENLIG
En ”klassisk” varmepumpe har tilnærmelses rig samme udedel som en ”hybrid” varmepumpe og fylder derfor også det samme, men en ”klassisk” varmepumpe har som hovedregel en gulvplaceret unit som indedel. Derved kræves der ekstra plads til unitten og den bliver vanskeligere at placere.

En ”hybrid” varmepumpe har som tidligere anført samme udedel som en ”klassisk” varmepumpen, men indedelen er i dette tilfælde væghængt og fylder meget mindre. Indedelen er derfor at betegne som særdeles placeringsvenlig og kunden skal kun vælge en varmtvandsbeholder der ligeledes er væghængt og placeringsvenlig.

FORSKELLE PÅ EN KLASSISK VARMEPUMPE OG EN HYBRIDVARMEPUMPE

1) KAN TILPASSE SIG ETHVERT ANLÆG
En ”klassisk” varmepumpe kan ikke tilsluttes eksisterende varmeanlæg. Derved er ydelsen udelukkende bestemt af varmepumpens max. ydelsen f.eks. 13 kW. Når ude temperaturen kommer i nærheden eller under 0°C. er det derfor el-staven i varmepumpen der yder den nødvendige energi til anlægget.

En ”hybrid” varmepumpe er beregnet for tilslutning til det eksisterende varmeanlæg, olie- gas- eller fjernvarme. Men her er ydelsen bestemt af den eksisterende olie-, gas-, eller fjernvarme og dennes max ydelse f.eks. 25 kW. Det eksisterende varmeanlæg anvendes som ”back up” når ude temperaturen kommer i nærheden eller under 0°C. eller til varmtvandsproduktion. Denne teknik gør at moduleringsområdet kan tilpasse sig til ethvert varmeanlæg med mindst muligt energitab og samtidig levere 25 kW når komfortbehovet kræver det.

2) FLERE MULIGHEDER
Med en ”klassisk” varmepumpe fravælger man muligheden for at benytte og udnytte de muligheder der knytter sig til en ”hybrid” varmepumpe. Den ”klassiske” varmepumpe erstatter det gamle varmeanlæg 100% uden mulighed for helt eller delvist at anvende den eksisterende varmeforsyning.

Med en add-on ”hybrid” varmepumpe, bevares det eksisterende varmeanlæg, der sammenkobles med ”hybrid” varmepumpen. En ”hybrid” varmepumpe betegnes også som en add-on varmepumpe. Dette betyder at denne varmepumpetype kan monteres på alle typer af eksisterende anlæg, olie-, gas-, eller fjernvarme, uanset alder og brand.

3) SPARER CO2
En ”klassisk” varmepumpe sparer den samme mængde CO2 og har samme nyttevirkning som en ”hybrid” varmepumpe, men forbruger større mængde el ved ude temperaturer i nærheden eller under 0°C. Når el-staven benyttes, stiger elforbruget markant.

4) KORREKT INFORMATION OG STATISTIK
Nogle konkurrenter angiver nyttevirkningerne i deres varmepumper i den såkaldte COP-værdi (Coefficient Of Performance) hvilket ikke er en korrekt forbruger oplysning, men udelukkende et laboratorie resultat udført under bestemte betingelser uden hensyntagen til anlægs- type- opbygning eller temperatursvingninger.

Andre, herunder MHG, angiver nyttevirkningen i SCOP-værdi (Seasonal Coefficient Of Performance) der giver et langt mere korrekt billede af varmepumpens nyttevirkning gennem en sæsonbetonet variation. En SCOP-værdi på 3,9 betyder f.eks., at varmepumpen i gennemsnit leverer 3,9 gange så meget energi som den elektriske energi, den modtager.

5) EKSISTERENDE ANLÆG SOM BACKUP
Med en ”hybrid” varmepumpe, udnyttes muligheden for at beholde det eksisterende anlæg som ”back up”, derved vil levetiden på gas- olie eller fjernvarme delen blive forlænget. Dette begrundet i, at varmeanlægget kun benyttes mellem 10-20 % i forhold til drifts tiden før varmeanlægget blev monteret med en ”hybrid” varmepumpe. Denne mulighed eksisterer ikke ved anvendelse af ”klassisk” varmepumpen løsning.

6) SIKKERHED MOD OVERFORBRUG
Ved fejl på en ”klassisk” varmepumpe vil denne automatisk starte energitilføjelsen op gennem den monterede el-stav. Samtidig vil der, i de fleste varmepumper, blive givet et fejlsignal fra den stoppede varmepumpe, men der eksisterer en risiko for, at varmepumpen kan fortsætte i længere tid uden at fejlen bliver opdaget. Hvis dette sker, kan elregningen stige dramatisk.

Ved fejl på en ”hybrid” varmepumpe, vil denne automatisk stoppe og ikke starte det eksisterende varmeanlæg op, uden at der fortages en mekanisk kontaktændring. Derved er der indbygget en sikkerhed for, at anlægget ikke forbruger unødigt strøm uden at forbrugeren er oplyst om situationen.

7) ØKONOMISK FORDEL
En ”klassisk” varmepumpe anvender el-stav ved ude temperaturer i nærheden af eller under 0°C. Prisen på 1 kWh produceret på el er omkring dobbelt så høj som hvis den samme enhed, 1kWh, blev produceret på gas- olie- eller fjernvarme.

En ”hybrid” varmepumpe anvender ikke el-stav, men gas- olie- eller fjernvarme ved ude temperaturer i nærheden eller under 0°C. Dette er en økonomisk fordel for ”hybrid” varmepumpen.

8) VÆGHÆNGT OG PLACERINGSVENLIG
En ”klassisk” varmepumpe har tilnærmelses rig samme udedel som en ”hybrid” varmepumpe og fylder derfor også det samme, men en ”klassisk” varmepumpe har som hovedregel en gulvplaceret unit som indedel. Derved kræves der ekstra plads til unitten og den bliver vanskeligere at placere.

En ”hybrid” varmepumpe har som tidligere anført samme udedel som en ”klassisk” varmepumpen, men indedelen er i dette tilfælde væghængt og fylder meget mindre. Indedelen er derfor at betegne som særdeles placeringsvenlig og kunden skal kun vælge en varmtvandsbeholder der ligeledes er væghængt og placeringsvenlig.

Indhent et uforpligtende tilbud

Vi har over 1000 anbefalinger på håndværker.dk. Finlow VVS A/S er kåret til ”Hovedstadens bedst anbefalede VVS’er” i 2018, 2019 og 2020.

Derfor skal du vælge Finlow

Vi garanterer, at et bekendtskab med Finlow VVS og vores montører vil gøre en forskel for dig som kunde. Vi sætter en ære i at møde op til aftalt tid, vi afgiver altid en fast pris – hvor det er muligt – før vi påbegynder arbejdet, vi udfører opgaven hurtigt og præcist, og vi efterlader arbejdspladsen pæn og ryddelig, når vi går igen.

  • Familieejet virksomhed igennem 3 generationer
  • Over 50 års erfaring
  • 28 veluddannede medarbejdere
  • Rentefri finansiering på op til 5 år
  • 6.000 tilfredse gasservice kunder
  • 11.000 gas- og fjernvarmeinstallationer i Storkøbenhavn
  • Hovedstadens bedst anbefalede VVS’er i 2018, 2019 og 2020

Vores kunder er glade og tilfredse

Vi har over 1000 anbefalinger på håndværker.dk. Finlow VVS A/S er kåret til ”Hovedstadens bedst anbefalede VVS’er” i 2018, 2019 og 2020.

Er igang med en større badeværelsesrenovering. Finlow står for hele entreprisen. Det gør de med pålidelige og omhyggelige håndværkere.

Maria Baage

Vores ca 20 år gamle gasfyr trængte til en udskiftning. Finlow kom meget hurtigt og gav et tilbud, herunder henvisning til tilskudsordning. Det hele var ordnet inden for ca 1 uge. Meget behagelige og kompetente folk. Min fulde anbefaling.

Niels Christensen

Mit fyr bliver efterset hvert andet år – Aftaletidspunktet bliver altid overholdt og eftersynet udføres hurtigt og effektivt af en smilende og venlig medarbejder.

Henriette Hansen

Onsdag morgen ringede jeg til Finlow VVS for at forhøre mig om udskiftning af vores 20 år gamle gasfyr, som var gået i stykker, og som det ikke kunne svare sig at reparere mere på. Samme eftermiddag fik jeg besøg af Frank Jensen, som gav en god orientering om muligheder, priser og finansiering. Få timer senere kunne jeg acceptere Finlows tilbud på en ny installation. Torsdag gik udskiftningen i gang, og fredag eftermiddag havde vi igen varmt vand i hanerne. Vi er meget tilfredse med den hurtige hjælp, vi fik af Finlow VVS.

Jens Fink-Jensen

Hurtig levering og god kvalitet af arbejdet samt god kundeservice i telefonen hos Finlow VVS

Jørgen Buus

Jeg fik foretaget et VVS-tjek i min lejlighed, som jeg står til at skulle sælge. Den gode VVS-mand var både venlig og effektiv og havde god energi. Jeg ville klar anbefale det til en ven, hvis jeg skulle finde dem en VVS’er.

Aske Colding-Ekman

Har fået udskiftet et originalt armatur fra 1998, til et moderne. Det blev rigtigt flot, og løst på trods af tilkalkede samlinger, som skulle saves op.
Kom til tiden, herren var venlig og effektiv, og klagede ikke over at jeg havde glemt at gøre plads under køkkenvasken :) Har bestilt Finlow igen, til udskiftning af udstyr på badeværelset.

Amund Lundqvist Qvale

Finlow VVS har skiftet både varmt- og koldtvandshovedledninger på loft og i kælder i etageejendom med 56 andelslejligheder og 3-4 butikker på Amagerbrogade. Der blev hurtigt opbygget et gensidig tillidsforhold mellem bygherre og Finlow VVS, og pga. håndværkernes store fleksibilitet blev opgaven derfor løbende udvidet til også at omfatte opgaver på fjernvarme- og centralvarmeanlæggene. Finlow VVS er i dag husinstallatør i ejendommen.

Jens Voergaard

Finlow VVS var både hurtige og professionelle, da mit toilet skulle udskiftes. Meget behagelige samtaler med Finlow VVS før de sendte en dygtig medarbejder (VVS’er) ud for at klare opgaven. Efterlod mit badeværelse i meget pæn stand og tog al affald med. Kan varmt anbefale dem.

Christine Mohr Balslev

Vi har netop fået skiftet vores gamle gasfyr ud til en mere grøn, klimavenlig, besparende og mindre MHG udgave, samt nye radiatorer i 3 rum. Finlow har uden tvivl givet os den bedste oplevelse med håndværkere gennem længere tid, vi renovere stort set alt i øjeblikket og oplever derfor en del. Finlow – Frank kom samme dag som kontaktet til syn på sagen, han kom med de rette muligheder og en kanon snak/rundtur i div. fordele og ulemper, derefter blev beslutningen hurtigt taget og ugen efter på aftalt tid, ja der stod 2 mand stærk klar til opgaven. Opgaven er super flot udført og inden for tid og aftale, og så har Finlow endda haft overskud til at klare opgaven midt i sommerens ellers kendte industriferie. Tak for fantastisk service og flot arbejde – kanon oplevelse.
– De bedste anbefalinger herfra!

Alex Breum

Er igang med en større badeværelsesrenovering. Finlow står for hele entreprisen. Det gør de med pålidelige og omhyggelige håndværkere.

Maria Baage

Vores ca 20 år gamle gasfyr trængte til en udskiftning. Finlow kom meget hurtigt og gav et tilbud, herunder henvisning til tilskudsordning. Det hele var ordnet inden for ca 1 uge. Meget behagelige og kompetente folk. Min fulde anbefaling.

Niels Christensen

Mit fyr bliver efterset hvert andet år – Aftaletidspunktet bliver altid overholdt og eftersynet udføres hurtigt og effektivt af en smilende og venlig medarbejder.

Henriette Hansen

Onsdag morgen ringede jeg til Finlow VVS for at forhøre mig om udskiftning af vores 20 år gamle gasfyr, som var gået i stykker, og som det ikke kunne svare sig at reparere mere på. Samme eftermiddag fik jeg besøg af Frank Jensen, som gav en god orientering om muligheder, priser og finansiering. Få timer senere kunne jeg acceptere Finlows tilbud på en ny installation. Torsdag gik udskiftningen i gang, og fredag eftermiddag havde vi igen varmt vand i hanerne. Vi er meget tilfredse med den hurtige hjælp, vi fik af Finlow VVS.

Jens Fink-Jensen

Hurtig levering og god kvalitet af arbejdet samt god kundeservice i telefonen hos Finlow VVS

Jørgen Buus

Jeg fik foretaget et VVS-tjek i min lejlighed, som jeg står til at skulle sælge. Den gode VVS-mand var både venlig og effektiv og havde god energi. Jeg ville klar anbefale det til en ven, hvis jeg skulle finde dem en VVS’er.

Aske Colding-Ekman

Har fået udskiftet et originalt armatur fra 1998, til et moderne. Det blev rigtigt flot, og løst på trods af tilkalkede samlinger, som skulle saves op.
Kom til tiden, herren var venlig og effektiv, og klagede ikke over at jeg havde glemt at gøre plads under køkkenvasken :) Har bestilt Finlow igen, til udskiftning af udstyr på badeværelset.

Amund Lundqvist Qvale

Finlow VVS har skiftet både varmt- og koldtvandshovedledninger på loft og i kælder i etageejendom med 56 andelslejligheder og 3-4 butikker på Amagerbrogade. Der blev hurtigt opbygget et gensidig tillidsforhold mellem bygherre og Finlow VVS, og pga. håndværkernes store fleksibilitet blev opgaven derfor løbende udvidet til også at omfatte opgaver på fjernvarme- og centralvarmeanlæggene. Finlow VVS er i dag husinstallatør i ejendommen.

Jens Voergaard

Finlow VVS var både hurtige og professionelle, da mit toilet skulle udskiftes. Meget behagelige samtaler med Finlow VVS før de sendte en dygtig medarbejder (VVS’er) ud for at klare opgaven. Efterlod mit badeværelse i meget pæn stand og tog al affald med. Kan varmt anbefale dem.

Christine Mohr Balslev

Vi har netop fået skiftet vores gamle gasfyr ud til en mere grøn, klimavenlig, besparende og mindre MHG udgave, samt nye radiatorer i 3 rum. Finlow har uden tvivl givet os den bedste oplevelse med håndværkere gennem længere tid, vi renovere stort set alt i øjeblikket og oplever derfor en del. Finlow – Frank kom samme dag som kontaktet til syn på sagen, han kom med de rette muligheder og en kanon snak/rundtur i div. fordele og ulemper, derefter blev beslutningen hurtigt taget og ugen efter på aftalt tid, ja der stod 2 mand stærk klar til opgaven. Opgaven er super flot udført og inden for tid og aftale, og så har Finlow endda haft overskud til at klare opgaven midt i sommerens ellers kendte industriferie. Tak for fantastisk service og flot arbejde – kanon oplevelse. De bedste anbefalinger herfra!

Alex Breum

Drømmer du om nyt badeværelse?

Prøv vores beregner – dit drømmebadeværelse er kun ét klik væk. Hos Finlow VVS har vi mere end 50 års erfaring inden for modernisering og renovering af badeværelser. Hos os får du hjælp til det hele eller halve.